Kontakty

Telefón: 0915 846 506
Email: mediterana@azet.sk

Fakturačné údaje

Mediterana s.r.o.
Pod lipami 75
94002 Nové Zámky
IČO : 50202120
DIČ : 2120207705
Nie je platcom DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 40274/N.

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

Kontaktný formulár